Till dig som vill vara med i landslaget

Intresseanmälan till landslaget i bruks 2016

Information om hur du intresseanmäler att vilja vara med i landslaget i  Nordiska Mästerskapen (NoM) i spår, sök, rapport och skydds som arrangeras i Norge den 16-18 september 2016 finns på SBK webbplats
http://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/masterskap/nom-bruksprov-ipo/

Mer info UG Bruks Intresseanmälan till landslaget NoM 2016

Intresseanmälan och samtliga resultat ekipaget uppnått i aktuell grupp under tiden september 2015 t.o.m. sista april 2016 skickas in till lagledningen. Detta gäller även de tävlingar som ej fullföljts. Lagledningen består av Lennart Larsson och Anders Brorsson.

Intresseanmälan ska vara oss till handa senast den 13 maj 2016 på nedanstående adress: anders.brorsson0456@telia.com