Info inför MH och MT dagarna mars 2015

Här kommer en påminnelse om att senast 8 mars anmäla
sig till MH-dagen 14 mars och MT-dagen 21 mars

Du anmäler till CG Hultin.
Mail: cg@digitalmedia-hultin.se
Har du frågor ring på tfn: 0708-63 49 01

Läs mer >> Info_MH_MT_mars_2015

Några av er har anmält via facebook och undrat om ni måste
anmäla även vi mail, det behöver ni inte.