Kallelse till SBK Stockholmsdistrikts årsmöte 2015

brevhuvud_color_2Tid: 18 mars kl. 19:00
Plats: Studiefrämjandets lokaler på Korta gatan 9, 4tr i Solna.

Kaffe/Te och smörgåsar serveras från 18:30.

Skicka anmälan senast den 28 februari till Ann Carlson, info@sbkstockholm.se

Dagordning och handlingarna till årsmötet:

Kallelse_distriktets_arsmote_2015
SBKStockholm_Dagordning_arsmote_2015
SBKStockholm_Verksamhetsdokument_2014 (ny version 2015-02-24)
Rostlangd_SBKStockholm_distr_2015 (ny version 2015-03-01)
Mal_&_inriktn 2014
Valberedningens_forslag_2015