Kallelse till Stockholmsdistriktets höstmöte

Kallelse till Stockholmsdistriktets höstmöte onsdagen den 19 november.

Tid: 19 november kl. 19:00
Plats: Studiefrämjandets lokaler på Korta gatan 9, 4tr, i Solna.

Kaffe/Te och smörgåsar serveras från 18:30.

Skicka anmälan senast den 12 november till Ann Carlson, info@sbkstockholm.se

Dagordning och handlingarna kommer att vara tillhanda ett par veckor innan mötet.

Kallelse_hostmote_20141119

Dagordning_hostmote_141119

Rostlangd_SBKdistr_2014