SBK-info nr 5 2014

sbkinfoSBK-info hittar du alltid här:
http://www.brukshundklubben.se/sbkinfo

Ett axplock:

  • Gemensam konferens för organisationskonferens och tjänstehunds utbildningsdagar 31 januari-1 februari
  • Registrera medlemsavgift och funktionärer i Medlem online
  • Anmäl distriktets kassör till utbildning
  • Nordic Style i egen tävlingskalender
  • Ansök om tjänstehunds förtjänsttecken senast 1 december

Vänliga hälsningar
Sanna Ameln
Kommunikationsansvarig

PS

Motioner till kongressen

Lokalklubbar, rasklubbar och distrikt har möjlighet att lämna in motioner till kongressen senast 1 januari 2015. De har även möjlighet att lämna förslag på ny förbundsstyrelse eller synpunkter på valberedningens förslag.