Info från SBK – Agilityverksamheten

  • Agilityverksamheten i Brukshundklubbarna kan fortsätta trots byte av huvudman

    Du som i dag är medlem i en lokal brukshundklubb och engagerad i agilityverksamheten på din lokalklubb kommer att kunna fortsätta att vara det utan större förändring även efter att vi den 1 januari 2014 får en ny huvudman.
    Läs mer >>