Information angående Agilityn

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse har sedan beslutet från Kennelklubbens centralstyrelse arbetat för att reda klarhet i beslutet samt hur vi som organisation ska ställa oss till det. En tät dialog med distrikt och rasklubbar har varit en avgörande del i det arbetet.
Vi har nu initierat kontakt med Kennelklubbens centralstyrelse med den skrivelse som vi tidigare skickat till er för kännedom, och planerar ett möte under sommaren.
Agility är en värdefull hundsport och en naturlig del i Brukshundklubbens verksamhet. Oberoende av diskussioner av huvudmannaskap kommer vi att bedriva och vidareutveckla den verksamhet som medlemmarna önskar.
Vårt breda utbud av hundägarutbildning gör oss till den främsta rekryteringsbasen för nya agilityekipage, och vi representerar över tre fjärdedelar av de tävlingsaktiva.
Vi kommer fortlöpande hålla er informerade om utvecklingen i denna fråga.
Med vänliga hälsningar
Rolf Weiffert
Svenska Brukshundklubbens förbundsordförande