Information om kursplaner – SBK-lärare

På Brukshundklubbens hemsida finns nu en utmärkt presentation av SBK:s organisation och verksamhet, sprid den gärna vidare.www.brukshundklubben.se/infomaterial

På hemsidan finns också de kursplaner för instruktörsutbildning som är fastslagna: grundmodul, allmänlydnad-, rallylydnad- och bruks-tävlingslydnadsmodul.
http://www.brukshundklubben.se/kurser/bli-instruktor/
http://www.brukshundklubben.se/funktionar/hundagarutb/larare/

Nästa utskottsmöte kommer att hållas den 25-26 juni, meddela D-HUS om det är några frågor som ni anser att utskottet bör ta upp på mötet.

Anne-Marie Folkesson
Svenska Brukshundklubben

2013-04-20–21 minnesanteckningar distriktens hundägarutb konferens