Nyheter från SBK: Omtalat agilityförslag ute

Agilityns vara eller icke vara under Brukshundklubbens paraply har varit en fråga som delat grenens anhängare i två läger. Efter kongressen 2012 tillsatte förbundsstyrelsen en arbetsgrupp med uppdrag att föreslå en framtida lösning för agilityverksamhetens bästa.

Gruppen har nu kommit fram till ett förslag som ska presenteras på organisations-konferensen 2-3 februari. Organisationskonferensen, där representanter från Brukshundklubbens distrikt och rasklubbar deltar, är en förberedande konferens inför kongressen i maj. Förslaget ska stötas och blötas och gå igenom ett antal beslut innan det ska upp på kongressen för slutligt beslut.

Din chans att påverka
Vi presenterar här arbetsgruppens förslag och vill tydliggöra att det inte är ett färdigt förslag och därmed heller inte fastställt. Det finns fortfarande möjlighet att påverka förslaget och därför tar vi tacksamt emot synpunkter på mejl till dag.bruck[at]brukshundklubben.se

Läs mer i pdf om Förslag agilityns framtida organisation 20130121