Info från valberedningen

Valberedningen

…väljs liksom styrelsen på årsmötet och har till uppgift att under året leta upp personer som är lämpade för att sitta i styrelsen!

Känner du någon som du tycker skulle passa utmärkt i distriktsstyrelsen?

Eller du själv?

Vakanser:

• vice ordf.
• suppleant
• revisorssuppl.

I pdf:en kan du se hela styrelsen, revisorer och suppleanter.

valberedningen_forfragan_2013