Examination av nya instruktörer

Under våren 2012 har DTBK haft en utbildning för allmänlydnadsinstruktörer under ledning av Ulrika Wall. Efter en intensiv vår med engagerade kursdeltagare så blev det så dags för examination.

Det är med stor glädje vi kan meddela namnen på de nya instruktörerna:

JÄRFÄLLA
Elisabeth Oscarsson
Petri Piironen

MÄLARÖ
Åsa Trulsson

DTBK
Lena Lindström
Sofia Lidström
Sara van den Bos
Marie van den Bos
Sara Överström