Nytt från SBK – Preliminärt Tävlingsprogram 2013

Preliminärt Tävlingsprogram för 2013

I år kommer det inte att skickas ut någon excelfil med det preliminära tävlingsprogrammet för agility 2013. Utan man kommer istället att kunna hitta alla ansökta tävlingar direkt i SBK Tävling. De går att se, för alla, från och med det att klubben ansökt om dem. De är dock preliminära och ej godkända. Detta markeras genom att de syns i grått.

Om någon arrangör vill flytta eller ändra sin ansökan på grund av att andra tävlingar ligger på samma dag, eller för nära varandra, skall kontakt tas med motparten och efter överenskommelse skall detta omedelbart meddelas kansliet, innan programmet fastställs.

Arrangören skall skriftligen meddela kansliet vid inställd tävling och ange skäl till varför tävlingen ställs in. Om inte synnerliga skäl föreligger till att ställa in tävlingen så debiteras klubben 100 kr/klass som man ansökt om.

Ändringar/tillägg/kompletteringar skall vara kansliet tillhanda senast onsdag 5 september 2012.

Efter att tävlingskalendern är fastställd går det att ansöka hos C-AG om enstaka tävlingsdagar.

Man kan dock ansöka om tävlingar för andra halvåret 2013 fram till och med den
1 december 2012.

Tävlingar för andra halvåret 2013 som är ansökta innan 2012-06-15 kommer att fastställas i september 2012.

Hämtat från SBK