Uppföljningsmötet – nu är platsen bestämd

Den 19 augusti 2012 klockan 10-17.
Platsen blir Korta gatan 9, Solna hos Studiefrämjandet. Karta.
Önskemål är väl att ni försöker skicka de som var med på konferensen, men det är inget måste.