Restplatser till MT i Örebro

Svenska Boxerklubben/Närke Värmlands lokalområde har restplatser till MT i Örebro.

Mentaltest i Örebro 21 – 22 april 2012
(Hel korning för boxer då exteriörbeskrivare finns på plats)

Restplatser finns:
21 april – 2 platser
22 april – 3 platser

Anmälan omgående till Maritha Östlund-Holmsten, maritha.ostlund@telia.com
Telefon 070 – 566 01 28