Om en olycka händer …

Man kan aldrig veta när olyckan är framme och det är viktigt att vara förberedd. Läs om Lidingö BKs Första Hjälpen/HLR-kurs för instruktörer på Anslagstavlan. En god idé att ta efter.