Tjänstehund: Patrullhund – ny benämning

Från SBK Info nr 7
Patrullhund är från och med 1 januari 2012 benämningen på nuvarande bruksprov bevakning. Endast försvarsmaktens egna hundar ska kunna kallas försvarsmaktshund efter nyår. Inom SBK byter vi till patrullhund där det går och justerar i broschyrer vid nytryck.